Đăng nhập Tạo tài khoản

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
 • upload/web/50/509300/slide/2014/11/14/07/30/141596824760.jpg
 • upload/web/50/509300/slide/2014/11/14/07/24/141596788717.jpg
 • upload/web/50/509300/slide/2014/11/14/07/22/141596776312.png
 • upload/web/50/509300/slide/2014/11/14/07/20/141596761128.jpg
 • upload/web/50/509300/slide/2014/11/14/07/12/141596713898.jpg
 • upload/web/50/509300/slide/2014/11/14/07/15/141596734434.jpg
 • upload/web/50/509300/slide/2014/11/07/02/40/141534601737.jpg
 • upload/web/50/509300/slide/2014/11/14/07/05/141596671435.jpg
 • upload/web/50/509300/slide/2014/11/14/05/42/141596175184.jpg
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Bồn nhựa Long Nhiên

Hiển thị : Lưới Danh sách
 • Bồn nhựa long nhiên1000 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên1000 lít ngang

  2.200.000 VNĐ

  Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 1000 lít vuông

  Bồn nhựa long nhiên 1000 lít vuông

  2.440.000 VNĐ

  Công ty TNHH Long Nhiên với sản phẩm Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 600 lít vuông

  Bồn nhựa long nhiên 600 lít vuông

  1.370.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 400 lít vuông

  Bồn nhựa long nhiên 400 lít vuông

  1.010.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 200 lít vuông

  Bồn nhựa long nhiên 200 lít vuông

  760.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 3000 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên 3000 lít ngang

  6.350.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 2000 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên 2000 lít ngang

  5.070.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 1500 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên 1500 lít ngang

  3.980.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 800 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên 800 lít ngang

  1.740.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 700 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên 700 lít ngang

  1.580.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 600 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên 600 lít ngang

  1.370.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 500 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên 500 lít ngang

  1.170.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 400 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên 400 lít ngang

  1.010.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 350 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên 350 lít ngang

  900.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 300 lít ngang

  Bồn nhựa long nhiên 300 lít ngang

  810.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 10 000 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 10 000 lít Đứng

  22.150.000 VNĐ

  Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 7000 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 7000 lít Đứng

  13.440.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 5000 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 5000 lít Đứng

  8.110.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 4000 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 4000 lít Đứng

  5.910.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 3000 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 3000 lít Đứng

  4.380.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 2000 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 2000 lít Đứng

  2.890.000 VNĐ

  Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên1500 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên1500 lít Đứng

  2.210.000 VNĐ

  Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 1000 lít Đứng lùn

  Bồn nhựa long nhiên 1000 lít Đứng lùn

  1.660.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 1000 lít Đứng cao

  Bồn nhựa long nhiên 1000 lít Đứng cao

  1.520.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 800 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 800 lít Đứng

  1.270.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 700 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 700 lít Đứng

  1.130.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 600 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 600 lít Đứng

  1.060.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 500 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 500 lít Đứng

  920.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 400 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 400 lít Đứng

  790.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
 • Bồn nhựa long nhiên 300 lít Đứng

  Bồn nhựa long nhiên 300 lít Đứng

  740.000 VNĐ

   Bồn Nước Nhựa đã đạt được chứng nhận chất lượng hàng hóa do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cấp ngày 12/04/2004. đồng thời đạt Thương Hiệu Vàng, Cúp V

  Xem chi tiết
{if 509300 == 506002}